درباره حراجی

  • علی رغم جایگاه ویژه رویداد حراج آثار هنری در نظر خالقان و علاقه‌مندان به این آثار در رشته‌های مختلف هنری، متاسفانه تا به حال در سطح کشور محل ثابتی برای برگزاری این برنامه‌ها وجود نداشته و برگزارکنندگان این رویداد ناچار به استفاده از فضای هتل‌ها و سایر اماکن در دسترس و بعضاً نامناسب بوده‌اند.
  • از طرفی به دلیل عدم توجه متولیان امر به این موضوع، هیچ مرجعی عهده‌دار مسئولیت و تضمین‌کننده اصالت آثار ارایه شده در آن نبوده و پس از فروش اثر به خریدار، ضرر و زیان‌های احتمالی از منظر حقوقی قابلیت پیگیری از هیچ مرجعی را ندارد.